5.jpg

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiarę, a także tych którzy poszukują w swoim życiu obecności Boga.

Kiedy:
w każdy czwartek
od 29 IX do 17 XI 2016 r .
godz. 18.30 w kaplicy

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę, szukasz stabilności oraz sensu w ciągle zmieniającym się świecie, poszukujesz w swoim życiu obecności Boga, chcesz doświadczyć mocy  modlitwy, przyjdź na seminarium odnowy wiary.

Seminarium odnowy wiary to 8 cotygodniowych spotkań, które obejmują wspólną modlitwę, konferencję i spotkanie w małej grupie dzielenia, oraz indywidualną modlitwę z Pismem Świętym, którą podejmuje uczestnik w domu. Specyfiką seminarium odnowy wiary jest odkrywanie znaczenia i roli wiary w życiu człowieka.

Każdy tydzień ma określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego (m. in. sens życia, dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa  Chrystusa, problem rozeznawania duchowego, przebaczenie i uzdrowienie, działanie Ducha Świętego, grzech i nawrócenie, osobista relacja z Bogiem na modlitwie, moje  miejsce w Kościele).

Plan

18.30 - Eucharystia
          - Konferencja oraz wprowadzenie w kolejny tydzień
          - Spotkanie w grupie dzielenia

Kiedy

w każdy czwartek
od 29 IX do 17 XI 2016 r .
godz. 18.30 w kaplicy

Miejsce

Parafia Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
Kraków
os. Bohaterów Września 33

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH EWANGELIZACYJNYCH

 Czas do dyspozycji trzeba mieć godziny wieczorne przez 8 czwartków, począwszy od 29.09.2016 r. W trakcie spotkań będzie jeszcze umówiony udział w 2 dodatkowych nabożeństwach.

                              - codziennie ofiarujemy 15 minut na osobistą (samotną) rozmowę z Bogiem w temacie określonym fragmentem Pisma Świętego.

 Przez okres Seminarium trzeba mieć do dyspozycji własny egzemplarz Pisma Świętego (Stary i Nowy Testament) - najlepiej w edycji tzw. Biblii Tysiąclecia (to tłumaczenie jest zbieżne z tekstami używanymi w liturgii). Samodzielnie trzeba się zapoznać z oznaczeniami ksiąg i metodą odszukiwania fragmentów oznaczonych: sygnaturą księgi - numerem rozdziału - numerami wersów (tzw. sigla biblijne).

 Decyzję o uczestnictwie - można podjąć po przeżyciu 1. spotkania (29.09.), natomiast nie będzie można dołączyć do grona uczestników w trakcie Seminarium.

Spotkania nie są otwarte: nie mają wstępu osoby niezapisane, przypadkowe, zaciekawione itp.

 Sytuacje z miejsca uniemożliwiające przeżycie całego cyklu 8 spotkań (wyjazd do sanatorium, planowane leczenie szpitalne, system pracy etc.) należy traktować jako werdykt Opatrzności. Pragnący przeżyć Seminarium Ewangelizacyjne niech pozostają w ufności, że dane im będzie doświadczyć tego w przyszłości.

 PUNKTUALNOŚĆ w przybywaniu na spotkania - jest znakiem wzajemnego uszanowania i istotną podstawą do spotkania się z przygotowaną przez Jezusa Chrystusa łaską.

 

PLAN MEDYTACJI

1.     Stanąć w obecności Bożej

Zostaw zewnętrznie i sercem wszystkie prace i problemy: przez kwadrans wszystko uznaj za nieważne, jakby nieistniejące – stwórz sobie warunki możliwej ciszy i osobności – zdaj sobie sprawę z obecności Jezusa, wezwij Go – poproś Ducha Świętego, aby w tobie działał.

2.     Odczytać wnikliwie Słowo

Czytaj powoli, najlepiej na głos – sformułowania najważniejsze lub trudne parę razy – uświadom sobie ogólne przesłanie tekstu i zauważ, jakie kwestie są dla twojego serca najważniejsze (to mogą być dwie, maksimum trzy sprawy).

Możesz sobie wyobrazić siebie w opisywanej sytuacji, ale najważniejsze, byś jako adresat Bożego Słowa wszedł w dialog ze Zbawicielem w atmosferze i prawdzie danego przekazu.

3.     Rozmawiać z Jezusem o przesłaniu Słowa

Wypowiedz Jezusowi to, co w tobie się obudziło pod wpływem Słowa – porozmawiaj o tym, co ten tekst przypomniał z twojego życia – powierz to Zbawicielowi, oddaj Jego rękom, Jego władzy – bądź uległy Bożej prawdzie i temu, co Duch Święty wzbudził w twoim sercu.

4.     Modlitwa końcowa

W świadomości, że Jezus z tobą jest i że to On prowadzi cię swoim Słowem to, co przeżyłeś, co zrozumiałeś staraj się zawrzeć w modlitwie: do Jezusa, do Ojca (ku któremu Syn prowadzi), do Ducha Świętego. Poleć się Maryi.