2.jpg

 Jeżeli umiesz śpiewać, tańczyć, grać na instrumencie?

Jeżeli nie obca ci jest akrobatyka czy żonglerka?

Jeżeli wiesz jak rozśmieszyć lub zaskoczyć widownię?

Weź udział w konkursie!

 Zapraszamy Scholistki z Rodzinami na konkurs "Mam Talent Show" i Bal Andrzejkowy, który odbędzie się w sobotę 18 listopada o 16:00 w sali gimnastycznej SP 89 przy os. Piastów 34a.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „ MAM TALENT - SHOW”

ORGANIZATOR:  Schola Ave i Przyjaciele

CELE KONKURSU:

 • popularyzowanie działań artystycznych
 • rozwijanie kreatywności scholistek
 • promowanie młodych talentów
 • rozwijanie zainteresowań
 • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • zaprezentowanie różnorodnych talentów
 • integracja Scholi Ave

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do dziewczynek należących do Scholii Ave.

FORMA KONKURSU:

Do wyboru: - śpiew - taniec - zaprezentowanie umiejętności gawędziarskich - pokaz umiejętności gry aktorskiej - pokaz sprawności fizycznej - prezentacja treści kabaretowych - małe formy teatralne - gra na dowolnym instrumencie - recytacja - występy sportowo-akrobatyczne - zdolności manualne - inne . . .

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.
 • Prezentacja nie może być dłuższa niż 2 minuty
 • Dopuszcza się tylko jeden występ bądź solo bądź w grupie
 • Uczestnicydo 12 listopada  są zobowiązani dostarczyć kartę zgłoszeń oraz  nośnik z nagraniem podkładu muzycznego
 • Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem innych: zespołu, pomocników…
 • Uczestnik ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali
 • Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, mikrofony odtwarzacz CD, (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń).
 • Natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne  do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.
 • Każdy uczestnik otrzymuje nagrodę. Trzy pierwsze miejsca otrzymują nagrody główne.

MIEJSCE REALIZACJI: Duża sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 89 w Krakowie os. Piastów 34a

TERMIN REALIZACJI: 18.11.2017r. godz. 16.00

PRZEBIEG KONKURSU:

W dniu występu uczestnicy zobowiązani są do przybycia najpóźniej o godz. 15.30

W dniu konkursu wybrana JURY (NIESPODZIANKA) ocenia każdy występ w skali od 1 do 10 ( gdzie 1 jest najniższą, a 10 najwyższą oceną punktową). Po zakończeniu imprezy komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu „Mam Talent-Show”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

O kolejności występów decydują organizatorzy i informują na dzień przed.

Karty złoszeniowe będą rozdawane na próbach