3.jpg
Źródło: https://www.flickr.com/photos/fotokatolik/5078218446

Rok 2018 to rok szczególny. W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W naszej ojczyźnie w związku z tą rocznicą jest wiele różnych inicjatyw i uroczystości. My jako parafialna wspólnota Żywego Różańca też podjęliśmy inicjatywę aby w tym jubileuszowym roku złożyć Matce Bożej naszej Pani i Królowej szczególny dar wotum. Podjęliśmy inicjatywę utworzenia nowych róż różańcowych, jako votum Matce Bożej Królowej Polski. Zgłosiło się po kilka osób, ale wciąż jeszcze brakuje kilkunastu do pełnych dwudziestek.  Zwracamy się więc do parafian, którzy jeszcze nie należą do wspólnoty aby w tym szczególnym roku wyrazili chęć przystąpienia  do wspólnej modlitwy różańcowej.

Tworzymy 20 różę mężczyzn pod wezwaniem Św. Brata Alberta, gdzie brakuje jeszcze kilka osób oraz 22 różę kobiet pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, serdecznie zachęcamy do włączenia się w łańcuch różańcowy tworzących się Róż. Bardzo zapraszamy wszystkich, którym ta modlitwa jest bliska, a do tej pory nie są we wspólnocie, aby dołączyli do tych i kolejnych róż. Otoczmy wieńcem modlitwy różańcowych Róż naszą parafię, nasze rodziny, naszych bliskich. Otoczmy modlitwą nasze dzieci i wnuki, a także tych, którzy przeżywają kryzys wiary, aby Maryja przyprowadziła ich do Jezusa.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Żywego Różańca (tutaj).

Zdjęcie różańca pochodzi ze strony: https://www.flickr.com/photos/fotokatolik/5078218446