5.jpg

W czwartek 27 XII rozpoczynamy wizytę duszpasterską – kolędę, która jest spotkaniem pasterza z wiernymi, w myśl słów Chrystusa: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje” (Mt 10,40). Kapłan przychodzi do naszych domów z Bożym błogosławieństwem, aby wspólnie się modlić oraz błogosławić dom i jego domowników. Dlatego starajmy się odpowiednio do tego spotkania przygotować. Bardzo prosimy, aby w miarę możliwości obecna była cała rodzina. Przygotujmy stół nakryty białym obrusem, na którym stoi krzyż, świece oraz woda święcona z kropidłem. Dzieci powinny posiadać zeszyty lub ćwiczenia z religii. (Woda święcona jest wystawiona w przedsionku kościoła).

W celu ułatwienia naszych kolędowych spotkań ministranci kilka dni wcześniej przyniosą zawiadomienie o dacie i przybliżonej porze dnia wizyty duszpasterskiej. W razie przeszkód można umówić się na wizytę w innym terminie, bowiem kolęda jest także okazją do dawania przez parafian świadectwa o własnej wierze i przynależności do parafii.

Z przyczyn niezależnych (np. choroba kapłana) podane terminy mogą ulec zmianie.

 

 

Ks. proboszcz Marek Wrężel

 

28.12, piątek, g. 15.00 – os. Boh. Września 35           

29.12, sobota, g. 9.00 – os. Piastów15

oraz g. 17.00 – os. Boh. Września 47

2.01, środa, g. 15.00 – os. Piastów 50

4.01, piątek, g. 15.00 – os. Boh. Września 64

5.01, sobota, g. 9.00 – os. Piastów 3 oraz g. 15.00 – Piastów 9

7.01, poniedziałek, g. 15.00 – os. Piastów 43

8.01, wtorek, g. 15.00 – os. Boh. Września 17

oraz g. 18.00 – os. Boh. Września 78

9.01,  środa, g. 15.00 – ul. Dmowskiego i ul. Pod Fortem 4

11.01, piątek, g. 15.00 – os. Boh. Września 25

12.01, sobota, g. 9.00 – os. Mistrzejowice Nowe 5

oraz g. 13.00 – os. Mistrzejowice Nowe 14

 

Ks. Ryszard Barański

27.12, czwartek, g. 15.00 – os. Piastów 44

29.12, sobota, g. 9.00 – os. Piastów 31

2.01, środa, g. 16.00 – os. Boh. Września18

3.01, czwartek, g. 17.00 – ul. Piastów 51

5.01, sobota, g. 9.00 – os. Boh. Września 43a

oraz g. 11.30 – os. Boh. Września 65

7.01,  poniedziałek, g. 15.00 – os. Mistrzejowice Nowe 6

oraz g. 18.30 – os. Piastów 36a

8.01, wtorek, g. 15.00 – os. Boh. Września49

oraz g. 17.30 – os. Boh. Września 55

9.01, środa, g. 16.00 – os. Piastów 25

10.01, czwartek, g. 17.00 – os. Boh. Września 79a

12.01, sobota, g. 9.00 – ul. Okulickiego 44

oraz g. 13.00 – os. Piastów 67

14.01,  poniedziałek, g. 15.00 – os. Boh. Września 61

15.01, wtorek, g. 15.00 – os. Piastów 4

16.01, środa, g. 16.00 – os. Piastów 16

17.01, czwartek, g. 17.00 – os. Piastów 11

19.01, sobota, g. 9.00 – ul. Mistrzejowicka (domy),

oraz g. 13.30 ul. Szymona Marcjusza (domy),

oraz g. 15.30 ul. Mazanka (domy),

oraz g. 17.00 ul. Królowej Marysieńki i ul. Okulickiego 60 i 60a

21.01, poniedziałek, g. 15.00 – os. Boh. Września 1abcdef

oraz g. 19.00 – ul. Mistrzejowicka 49b

22.01, wtorek, g. 15.00 – os. Boh. Września 36

oraz g. 18.30 – ul. Mistrzejowicka 49c

23.01, środa, g. 16.00 – os. Piastów 57

oraz g. 19.00 – ul. Mistrzejowicka 49e

28.01, poniedziałek, g. 15.00 – os. Piastów 36

oraz g. 18.30 – ul. Mistrzejowicka 49d

29.01, wtorek, g. 15.00 – os. Piastów 27

30.01, środa, g. 16.00 – os. Boh. Września 27

31.01, czwartek, g. 17.00– os. Boh. Września 9

 

Ks. Krzysztof Krawczyk

27.12, czwartek, g. 15.00 – os. Boh. Września 24

28.12, piątek, g. 15.00 – os. Boh. Września 32

2.01, środa, g. 15.00 – os. Boh. Września 16

3.01, czwartek, g. 16.00 – os. Boh. Września 46

7.01, poniedziałek, g. 15.00 – os. Piastów 23

8.01, wtorek, g. 17.00 – os. Boh. Września 79

9.01, środa, g. 15.00 – os. Boh. Września 3

10.01, czwartek, g. 16.00 – os. Piastów 29

11.01, piątek, g. 15.00 – os. Boh. Września 66

17.01, czwartek, g. 15.00 – os. Mistrzejowice Nowe 13

18.01, piątek, g. 15.00 – os. Piastów 2

19.01, sobota, g. 9.00 – os. Piastów 14

oraz g. 16.00 – os. Piastów 35a

21.01, poniedziałek, g. 15.00 – os. Piastów 8

22.01, wtorek, g. 15.00 – os. Boh. Września 31

23.01, środa, g. 15.00 – os. Mistrzejowice Nowe 4

24.01, czwartek, g. 15.00 – os. Boh. Września 79c

25.01, piątek, g. 15.00 – os. Piastów 49

26.01, sobota, g. 9.00 – os. Piastów 41

28.01, poniedziałek, g. 15.00 – os. Piastów 55

29.01, wtorek, g. 17.00 – os. Boh. Września 53

30.01, środa, g. 15.00 – os. Boh. Września 30

31.01, czwartek, g. 16.00 – os. Boh. Września 59

1.02, piątek, g. 15.00 – os. Piastów 17

 

Ks. Jarosław Chlebda

27.12, czwartek, g. 15.00 – os. Piastów 47

oraz g. 20.00 – os. Boh. Września 45

28.12, piątek, g. 15.00 – os. Piastów 54

29.12, sobota, g. 9.00 – os. Piastów 1abcd,

oraz g. 15.00 – os. Piastów 13,

oraz g. 19.00 – ul. Mistrzejowicka 49

3.01, czwartek, g. 15.00 – os. Piastów 19

4.01, piątek, g. 15.00 – os. Boh. Września 23

oraz g. 19.30 – os. Mistrzejowice Nowe 3

5.01, sobota, g. 9.00 – os. Mistrzejowice Nowe 10

oraz g. 15.00 – os. Piastów 28 

7.01, poniedziałek, g. 15.00 – os. Boh. Września 6

oraz g. 19.00 – os. Piastów 35

8.01, wtorek, g. 15.00 – os. Boh. Września 2

oraz g. 18.00 – os. Boh. Września 52

10.01, czwartek, g. 15.00 – os. Boh. Września 12

oraz g. 18.00 – os. Piastów 7

11.01, piątek, g. 15.00 – os. Boh. Września 7

oraz g. 18.00 – os. Piastów 38

12.01, sobota, g. 9.00 – os. Boh. Września 1j

oraz g. 16.00 – os. Boh. Września 67

14.01, poniedziałek, g. 15.00 – os. Boh. Września 60

15.01, wtorek, g.15.00 – os. Boh. Września 38

 

Ks. Marcin Meres

27.12, czwartek, g. 15.00 – os. Boh. Września 39

28.12, piątek, g. 15.00 – os. Piastów 58

29.12, sobota, g. 9.00 – ul. Sapiehy 38 i ul. Sapiehy (domy)

2.01, środa, g. 15.00 – os. Boh. Września 8

3.01, czwartek, g. 15.00 – os. Boh. Września 21

5.01, sobota, g. 9.00 – os. Piastów 65 (klatki: XII i od I do V)

8.01, wtorek, g. 15.00 – os. Piastów 56

9.01, środa, g. 15.00 – os. Piastów 5

oraz g. 19.00 – os. Piastów 37

10.01, czwartek, g. 15.00 – os. Piastów26

11.01, piątek, g. 15.00 – os. Boh. Września 61a

12.01, sobota, g. 9.00 – os. Boh. Września 77

14.01, poniedziałek, g. 15.00 – os. Boh. Września 37

15.01, wtorek, g. 16.00 – os. Boh. Września 10

16.01, środa, g. 15.00 – os. Piastów 32

17.01, czwartek, g. 15.00 – os. Piastów 12

18.01, piątek, g. 15.00 – os. Piastów 45

19.01, sobota, g. 9.00 – os. Piastów 65 (klatki: VI – XI)

24.01, czwartek, g. 15.00 – os. Piastów 52

oraz g. 19.00 – os. Boh. Września 84

25.01, piątek, g. 15.00 – os. Boh. Września 28

26.01, sobota, g. 9.00 – os. Piastów 56b

29.01, wtorek, g. 15.00 – os. Boh. Września 2a

oraz g. 18.00 – os. Mistrzejowice Nowe 8

31.01, czwartek, g. 15.00 – os. Boh. Września 58

oraz g. 18.00 – os. Boh. Września 50

1.02, piątek, g. 15.00 – os. Piastów 70

 

Ks. Bartosz Zaborowski

27.12, czwartek, g. 15.00 – os. Boh. Września 5

28.12, piątek, g. 15.00 – os. Boh. Września 11

29.12, sobota, g. 10.00 – os. Mistrzejowice Nowe 2,

oraz g. 14.30 – os. Mistrzejowice Nowe 9,

oraz g. 18.00 – ul. Mistrzejowicka 49a

2.01, środa , g. 15.00 – os. Boh. Września 68

3.01, czwartek, g. 15.00 – os. Boh. Września 44

oraz g. 16.30 – os. Piastów 68

4.01, piątek, g. 15.00 – os. Boh. Września 51

oraz g. 17.00 – os. Piastów 53

5.01, sobota, g. 9.00 – os. Boh. Września 1

oraz g. 16.30 – os. Piastów 1

7.01, poniedziałek, g. 15.00 – os. Boh. Września40

oraz g. 17.30 – os. Piastów 6

9.01, środa, g. 15.00 – os. Boh. Września 57

oraz g. 18.00 – os. Boh. Września 81

10.01, czwartek, g. 15.00 – os. Piastów 12b

oraz g. 19.30 – os. Piastów 12cdefgklm

11.01, piątek, g. 15.00 – os. Piastów 33

oraz g. 16.00 – os. Piastów 37a

12.01, sobota, g. 9.00 – os. Piastów 18

oraz g. 17.30 – os. Piastów 46

30.01, środa, g. 15.00 – ul. Korfantego

oraz g. 17.00 – os. Piastów 69

31.01, czwartek, g. 15.00 – os. Boh. Września  22

 

Ks. Dariusz Chrostowski

29.12, sobota, g. 10.00 – os. Boh. Września 4

7.01, poniedziałek, g. 16.00 – os. Piastów 30

8.01, wtorek, g. 17.00 – os. Boh. Września 42

oraz g. 17.00 – os. Boh. Września 43

9.01, środa, g. 18.00 – os. Boh. Września 54

14.01, poniedziałek, g. 15.00 – os. Piastów 24