Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 1982

Oto projekty witraży do naszej kaplicy:

witraz kaplica 1


witraz kaplica 2


witraz kaplica 3


witraz kaplica 4


Technologia zespolenia witraży w szyby termiczne

Prace polegające na umieszczeniu w szybie zespolonej witraża które skutkują podniesieniem dbałości o witraż oraz minimalizują ryzyko jego stłuczenia po przez zamontowanie go w środku zestawu termoizolacyjnego. Wykorzystanie tej techniki ułatwia również późniejszą dbałość o szkło, jednak przede wszystkim wnosi nowe cechy użytkowe takie jak:

Dlatego warto już na wstępie przystępowania do prac rozważyć zabezpieczenie witraży w szyby termiczne.

witraz kaplica zespolenie w szybie

Pod względem technologicznym przed zespoleniem witraża myjemy tylko szkło osłonowe. Używamy w tym celu środków powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych, unikając agresywnych/żrących preparatów opartych na kwasach. Tak postępujemy w przypadku gdy chcemy witraż umieścić w szczelnie zamkniętym zespoleniu. Wspominamy o szczególnej dbałości związanej z umieszczeniem witrażu w szybach. W ten sposób otrzymujemy postać ( jednorodnego monolitu), o większej sztywności gdzie zabezpieczeniem są tafle szkła docięte na wcześniej ustalony wymiar.

Pracownia nasza już od ponad 20 lat stosuje tę metodę celem lepszej i bezpieczniejszej trwałości witraży i to bez względu na to czy ramy pozostają stare ( często stalowe ) czy następuje wymiana na nowe ramy. Tę metodę stosujemy również gdy wykonujemy nowe zaprojektowane witraże lub renowację . Zawsze staramy się zachęcić parafian i Księdza Proboszcza do zamknięcia witraża w szybę zespoloną. Jak dotychczas nie mamy żadnych zgłoszeń reklamacyjnych co do trwałości i jakości wykonanych prac.


PRACOWNIA WITRAŻY, PROJEKTOWANIE, WYKONANIE, RENOWACJA
GLASSINI Radosław Marek Piekarczyk
ul. Tadeusza Kościuszki 33
41-500 Chorzów