3.jpg

W niektórych listach od naszych dobrodziejów otrzymujemy pytania: “Ojcze jakie są tradycje na Madagaskarze związane ze Świętami Wielkanocy czy innych…?” Niekiedy bez wahania dałem szybka odpowiedz – “To ja jestem TRADYCJA!”. Być może ktoś nie rozumie takiej odpowiedzi zatem moja refleksja o tym w jaki sposób misjonarz na misjach i to w kontekście pierwszej e w a n g e l i z a c j i jest źródłem tradycji, zwyczajów i celebracji chrześcijańskich.

Nasza misja na Madagaskarze w 90% to pierwsza ewangelizacja, gdzie Kościół się rodzi i gdzie nasza misyjna pasja przejawia się często w zakładaniu nowych wspólnot, które dopiero będą czciły i wzywały imię Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Pytanie o to jakie są tradycje świętowania Wielkanocy czy innych tajemnic wiary, może być właściwe odnośnie Kościołów i misji już bardziej utrwalonych. Mam tu na myśli choćby Kościoły i misje na kontynencie Ameryki Południowej.

Jeśli chcesz wesprzeć naszego misjonarza, to proszę o przelew/wpłatę na konto:

94 9187 1024 2003 2000 0143 0001