2.jpg

Wizyta ewangelizacyjna nad wodami Pangalany

Nie często nawet w gorliwym apostolstwie misyjnym zdarza się taki intensywny zbieg wydarzeń, celebracji, wizyt i rekolekcji razem wziętych. Region Pangalany to moja młodość misyjna. To tutaj stawiałem pierwsze kroki misyjne i zdobywałem pierwsze dusze dla Chrystusa...To już blisko 30 lat!!! Od blisko 20 lat już mnie nie ma w diecezji Mananjary do której należy założony przeze mnie dystrykt Pangalana, ale przynajmniej polowa mego serca tutaj została. Nie dziwi fakt ze często w moich listach czy wspomnieniach wracam pamięcią ale również fizycznie do krótkich wizyt tego regionu mimo innego już miejsca posługiwania.

Mówiąc szczerze trochę inicjatyw i duchowych dziel tu zostawiłem...Pośród nich założenie Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, który niewątpliwie wpisał się mocno w historie zbawienia regionu Pangalany i całej diecezji Mananjary. Dziś mija 25 lat od czasu kiedy nieliczni wówczas chrześcijanie stali się świadkami Nowych Zielonych Świat. To głównie dla tego wydarzenia zdecydowałem się na długą bo 4 dni trwająca podroż z mojej obecnej misji na dalekiej Północy Madagaskaru / Mandritsara / do Nosy Varika. 

Kanal Pangalana ciągnie się wzdłuż wschodniego Wybrzeża Madagaskaru około 600 km. Nosy Varika należy do typowych miasteczek buszowych gdzie niewiele się dzieje, ale dzięki transportowi wodnemu po Kanale nabrało dynamizmu w ostatnich latach. To tutaj z całej diecezji przybyło  około 1 500 osób aby uczcić Jubileusz 25 lat Odnowy charyzmatycznej w diecezji Mananjary. Ostatni etap podroży wiodącej do Nosy Varika dla wielu osób to całodniowy przepływ  wodami Kanału.  5 długich lodzi wypełnionych po brzegi ludźmi powoli cały dzień sunęło po spokojnych wodach kanału . A w środku lud Boży rozmodlony i rozśpiewany ... W takiej atmosferze pragną wielbić Ducha Świętego za tak wiele łask które przez 25 lat ożywiały diecezje. 

Przebieg Jubileuszu trwającego 5 dni dzielimy na intensywny czas modlitwy, nauczania, formacji, postu, nawrócenia, przygotowania do Wylania Ducha Św oraz omadlania wszystkich obecnych indywidualnie tak aby każdy w sercu poczuł łaskę Jubileuszu. To na prawdę wielki wysiłek dla mnie i mojej ekipy aby opanować duchowo i organizacyjnie cały tlum 1 500 uczestników . Duch Św przez lata pouczał nas i doszliśmy do wprawy jak omodlić nawet kilkutysięczny tłum ...Cały jeden dzień przez 12 godzin omadlalismy różne kategorie uczestników ... tj. 110 kandydatów do laski napełnienia Duchem św.,ponad 400 tzw starszych odnawiających swoje charyzmatyczne zaangażowanie, ponad 100 osób odnawiających przyrzeczenia chrzcielne, około 80 młodzieży z Krucjaty charyzmatycznej, okolo 250 dzieci... Tak dzieci !!! Od niemowlęcia począwszy...Na nasza posługę oczekiwało kilkadziesiąt osób chorych i na koniec cały tłum około 300 osób przybyłych w ostatniej chwili pragnących omodlenia.. Jak widzicie rekolekcje w naszym wydaniu to autentycznie « duchowy kombinat »... Ale warto się poświecić bo wspólne omodlenie wnosi przemianę serca, uzdrawia, uwalnia, ożywia i wnosi rożne dotknięcia mocą Ducha Św. 

Po 3 dniowych rekolekcjach czas na świętowanie Jubileuszu! Zwyczajem malgaskim nie obejdzie się bez spożycia wolu ... Zgodnie z tradycja plemienna wola trzeba przegonić po całej wiosce obwieszczając niezwykłość wydarzenia... To zadanie młodzieży i dzieci ..Dla humoru i wspólnej zabawy wcieliłem się w role króla plemiennego odtwarzając rożne rytuały plemienne... To chwyta za serce kiedy ludzie widza ze misjonarz kocha ich kulturę i zwyczaje. Nasza rytualna zabawa zostaje uwieńczona błogosławieństwem wołu przez króla wioski ale już w chrześcijańskim wydaniu tj. w szacie inkulturacji która próbuje pogodzić to co malgaskie i to co chrześcijańskie. 

Sobotni dzień jest w głównej mierze poświęcony modlitwie uwielbienia za łaski Jubileuszu. Wszyscy ubrani w białe alby dla podkreślenia doniosłości i sacrum wydarzenia. 3 godzinna charyzmatyczna modlitwa uwielbienia przeplatana jest wspomnieniami, świadectwami tych, którzy byli u początku tworzenia się Odnowy wpierw w dystrykcie Pangalana a  później w całej diecezji. Nie zabrakło oczywiście mojego osobistego świadectwa które ujawniło w jaki sposób Duch Św skłonił mnie aby wprowadzić ruch charyzmatyczny w dzieło pierwszej ewangelizacji regionu. W czasie uwielbienia prosiliśmy o Słowo Boże potwierdzające nasze współdziałanie z Duchem Św. I działo się ... Dane Słowa potwierdzały hasło Jubileuszu i nazwę daną nowej grupie która przyjęła łaskę wylania. To wzbudziło powszechny entuzjazm modlących się !!!

Nasz jubileuszowy posiłek to wół pobłogosławiony rankiem. Podzielony na ponad 1000 uczestników stał się symbolem jedności, braterstwa w wierze 

i radości świętowania. I w takiej to radości ruszyliśmy wczesnym popołudniem w długą jubileuszowa procesje z Najświętszym Sakramentem dookoła wioski -miasteczka Nosy Varika. To około 7 km, niebagatela ha ha. Procesje charyzmatyczne z Najświętszym Sakramentem są procesjami radości, uwielbienia a nawet tańca sakralnego na wzór króla Dawida. Podzieleni na dysktrykty z transparentami kroczyliśmy dookoła miasteczka glosząc chwale Boga. 

Piękna liturgia mszy niedzielnej była zakończeniem oficjalnym naszego Jubileuszu w Nosy Varika. W ostatniej homilii raz jeszcze podkreśliłem przesłanie Jubileuszu dla wszystkich obecnych i nieobecnych charyzmatyków rozsianych po całej diecezji Mananjary, która zawiera najwięcej grup modlitewnych na całym Madagaskarze. Jak przystało na tradycje cale popołudnie i wieczór upłynęły pod znakiem tzw. kilalao Czupich śpiewów i tradycyjnych folklorystycznych tańców. Wczesnym rankiem około 4.00 pierwsze lodzie ruszyły w drogę powrotna. Spokojne fale Kanału Pangalana jakby wtórowały rozmodlonym w lodżiach uczniom Chrystusa, którzy po raz kolejny doświadczyli radości i mocy Ducha Świętego obwieszczając nadchodzące Nowe Zielone Święta dla Kościoła i świata całego....

Zdzislaw GRAD, svd
Madagaskar 8/09/2021