3.jpg

Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy  Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie zaprasza w niedzielę 10 grudnia 2017 r.  o godz. 16:00  w  ramach cyklu <Spotkań z Historią i Kulturą> DROGI DO NIEPODLEGŁEJ na spotkanie z Panem Prof. Krzysztofem Szwagrzykiem – vice prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.

oś. Bohaterów Września 33 Kraków - Mistrzejowice
dojazd tramwajem do końca pętli nr 52, 21
dojazd autobusem 159, 153, 193

                                                     ZAPRASZAM !

                                                    Ks. dr Ryszard Barański

krzysztof szwagrzyk 01

Krzysztof Szwagrzyk (ur. 15 lutego  1964  w Strzegomiu ) –  historyk , doktor habilitowany  nauk humanistycznych , nauczyciel akademicki , od 2016 wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej .

Dysertację  pt. Obraz konspiracyjnych organizacji niepodległościowych działających na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956 w świetle akt sądowych byłego Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu obronił 19 czerwca 1996 w Instytucie Historycznym na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego , uzyskując stopień naukowy doktora   nauk humanistycznych  w zakresie historii ze specjalnością historia najnowsza. W 2007 habilitował się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego . Został profesorem nadzwyczajnym  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej . Sprawował stanowisko naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu , a także pełnomocnikiem Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej ds. poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego . Od lipca 2016 zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz pełniącym obowiązki Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji .

Prowadzi poszukiwania osób zamordowanych w okresie stalinowskim  od 2003, kiedy to na polu 81 A Cmentarza Osobowickiego  we Wrocławiu ekshumowano szczątki kpt. Włodzimierza Pawłowskiego. Kierował   pracami ekshumacyjnymi  w Kwaterze na Łączce  na warszawskim Wojskowym Cmentarzu na Powązkach  (rozpoczęte 23 lipca 2012), na Służewcu  oraz Cmentarzu Bródnowskim  w Warszawie. Zespół pod jego kierunkiem prowadził prace poszukiwawcze m.in. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, w Dworzysku  w powiecie nyskim  , w Białymstoku , Rzeszowie , na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku  i wielu innych miejscach. Obecnie ofiary są identyfikowane również w Polskiej Bazie Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów .

Został członkiem Kapituły Honorowej Nagrody im. Danuty Siedzikówny  „Inki”. krzysztof szwagrzyk 02

4 sierpnia 2016 został powołany w skład Kapituły Orderu Odrodzenia Polski .

Wybrane publikacje

 • Listy do Bieruta. Prośby o ułaskawienie z lat 1946-1956, Wrocław 1995.
 • Golgota wrocławska 1945-1956, Wrocław 1996.
 • Winni? Niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe (1945-1956) w świetle dokumentów sądowych, Wrocław 1999.
 • Historia więzienia dla młodocianych więźniów politycznych 1951-1955, Warszawa-Wrocław 1999.
 • Zbrodnie w majestacie prawa, Warszawa 2000.
 • Straceni na Dolnym Śląsku 1945-1956, Wrocław-Rzeszów 2002.
 • Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu (1946-1955)(redakcja), Wrocław 2002.
 • Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków-Wrocław 2005.
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, Tom I, 1944-1956(red. naukowa), Warszawa 2005.
 • Twarze wrocławskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu 1945-1990(współredaktorzy: Tomasz Balbus, Paweł Piotrowski), Wrocław 2006.
 • Jaroszów. Ośrodek Pracy Więźniów – Więzienie (1950-1965), Wrocław 2006.
 • Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, Tom III, 1975-1990(red. naukowa), Warszawa 2008.
 • Kryptonim "mordercy" (sprawa ppor. Mieczysława Bujaka): studium prowokacji i terroru, Wrocław 2009.
 • Twarze dolnośląskiej bezpieki : obsada kierowniczych stanowisk Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945-1990. Informator personalny(współredaktorzy: Paweł Piotrowski, Wojciech Trębacz), Wrocław 2010.
 • Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1944-1956. Z badań nad organizacją i działalnością aparatu bezpieczeństwa(współredaktor: Robert Klementowski ), Wrocław 2012.
 • Więzienia i obozy na Dolnym Śląsku (1945-1956). Przewodnik, Wrocław 2013.

Filmografia

W 2007 był konsultantem historycznym w filmach dokumentalnych „Epitafium 169” i „Oskarżenie”. Na podstawie scenariusza pt. „Golgota wrocławska 1945-1956”, napisanego przez niego wspólnie z Piotrem Kokocińskim w 1996, powstał w 2008 spektakl telewizyjny „Golgota Wrocławska”. Był także autorem krótkometrażowego filmu dokumentalnego pt. Najwyższa niesprawiedliwość z 2006, dotyczącego uwięzienia franciszkanina o. Andrzeja Deptucha. Ponadto wystąpił w filmach dokumentalnych pt. Kwatera Ł (2013) i Dzieci Kwatery „Ł” (2014), poruszających temat prac ekshumacyjnych w tzw. Kwaterze na Łączce.

Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody

 • 8 października 2007 został odznaczony przez Prezydent RP  Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi „za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej”.
 • Nagroda za oryginalny polski tekst dramatyczny przyznana na Krajowym Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru TV „Dwa Teatry” 2009 za scenariusz spektaklu pt. Golgota wrocławska.
 • W styczniu 2010 Klub Jagielloński im. Św. Kazimierza przyznał mu wyróżnienie dla historyków zajmujących się dziejami najnowszymi w ostatnim 20-leciu.
 • Od 18 września 2012 laureat "Nagrody im. Jerzego Ślaskiego
 • We wrześniu 2013 otrzymał nagrodę „Źródło” na V Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni Niezłomni Wyklęci” w Gdyni „za pracę, która inspiruje twórców filmów dokumentalnych”.
 • W grudniu 2013 uhonorowany Nagrodą im. Lecha Kaczyńskiego
 • W grudniu 2013 otrzymał Nagrodę Człowiek Wolności tygodnika „W Sieci”.
 • W grudniu 2013 tygodnik „Gazeta Polska” przyznał mu tytuł „Człowieka Roku 2013.
 • W 2014 otrzymał nagrodę „Wacław Jędrzejewicz  History Medal” przyznaną przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
 • W 2015 został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne osiągnięcia w dokumentowaniu i upowszechnianiu prawdy o najnowszej historii Polski”.
 • 29 września 2016 Sejmik Województwa Dolnośląskiego nadał prof. tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska Civi Honorario.
 • 28 lutego 2017 odebrał tytuł „Człowieka Roku 2016 Tygodnika Solidarność”.

 

 

spotkania z historia 03