3.jpg

UWAGA – Bardzo ważna informacja!

W dniu 13 marca 2018 roku Konferencja Episkopatu Polski wydała Dekret ogólny
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Dekret został wydany celem dostosowania zasad ochrony danych osobowych w Kościele katolickim do obowiązujących – od 25 maja 2018 roku – przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Kościele zebranych jest wiele danych osobowych wiernych, które wymagają szczególnej ochrony i dlatego Kościół katolicki wprowadzając dekret spełnił wymogi unijne dotyczące ochrony danych osobowych. Wynikające z dekretu zasady obowiązują również w naszej Parafii.

 

Informacja Parafii Rzymsko-Katolickiej

pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie

w sprawie ochrony danych osobowych

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie,  31-624 Kraków os. Bohaterów Września nr 33, jako administrator zgromadzonych danych osobowych – wykonując Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 roku, wydany celem wdrożenia i dostosowania zasad ochrony danych osobowych w Kościele katolickim do obowiązujących, od 25 maja 2018 roku, przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – przedstawia poniższą informację.