Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy  Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie zaprasza w niedzielę 8 kwietnia 2018 r.  o godz. 16:00  w  ramach cyklu <Spotkań z Historią i Kulturą> DROGI DO NIEPODLEGŁEJ na spotkanie z Panem Prof. Krzysztofem Kawalcem.

oś. Bohaterów Września 33 Kraków - Mistrzejowice
dojazd tramwajem do końca pętli nr 52, 21
dojazd autobusem 159, 153, 193

                                                     ZAPRASZAM !

                                                    Ks. dr Ryszard Barański

krzysztof kawalec
Krzysztof Maria Kawalec (ur. 27 kwietnia 1954 r. we Wrocławiu) – polski historyk, specjalizujący się w historii myśli politycznej, historii Polski i powszechnej XIX-XX wieku; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim; pracownik Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej.

Urodził się w 1954 roku we Wrocławiu, z którym związał całe swoje życie prywatne i zawodowe. Ukończył tam kolejno szkołę podstawową oraz w 1973 roku IX Liceum   Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego .

Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym  podjął studia dzienne  na kierunku historia  na Uniwersytecie Wrocławskim. Podczas studiów należał do jednych ze zdolniejszych studentów prof. Henryka Zielińskiego, a następnie był kontynuatorem zapoczątkowanych przezeń badań naukowych nad polską myślą polityczną XIX i zwłaszcza XX wieku. Po zdobyciu tytułu zawodowego magistra w 1978 roku został zatrudniony jako asystent w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego .

Od chwili powstania NSZZ „Solidarność”  na wrocławskim uniwersytecie w 1980 roku członek tego związku. W 1981 roku przebywał dwukrotnie na stażu naukowym w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego .

W 1985 roku uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy pt. Obóz Narodowy wobec faszyzmu w latach 1922–1939, której promotorem  był prof. Wojciech Wrzesiński. Wraz z nowym tytułem naukowym awansował na stanowisko adiunkta. W 1996 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia najnowsza na podstawie rozprawy nt. Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939.  

Niedługo potem objął stanowisko profesora nadzwyczajnego, a potem profesora zwyczajnego. W 2001 roku prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. Aktualnie jest pracownikiem Zakładu Historii Polski i Powszechnej od XIX i XX wieku, którego jest kierownikiem od 2013 roku, po przejściu na emeryturę prof. Teresy Kulak.

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną na Uniwersytecie Wrocławskim jest Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Międzywydziałowych Komisji Interdyscyplinarnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

W obszarze zainteresowań Krzysztofa Kawalca znajdują się m.in. dzieje doktryn politycznych oraz polskiej myśli politycznej, biografistyka historyczna, dzieje Narodowej Demokracji i wpływ kościoła katolickiego na życie polityczne w dwudziestoleciu międzywojennym.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilku książek: m.in. dwóch biografii Romana Dmowskiego, a także wyróżnionego w 2002 roku przez Stowarzyszenia Wydawców Książki Historycznej nagrodą "Klio" dzieła pt. Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939.

 

spotkania z historia 05