Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie zaprasza w sobotę 1 grudnia 2018 r.  o godz. 16:00 w ramach cyklu <Spotkań z Historią i Kulturą> DROGI DO NIEPODLEGŁEJ na wykład Pana Profesora Krzysztofa Ożoga pt. „WIARA - KOŚCIÓŁ - NIEPODLEGŁOŚĆ".

Spotkanie odbędzie się w kaplicy!

 

                                                     ZAPRASZAM !

                                                    Ks. dr Ryszard Barański

 

oś. Bohaterów Września 33 Kraków - Mistrzejowice
dojazd tramwajem do końca pętli nr 52, 21
dojazd autobusem 159, 193

 

spotkania z historia 11\

krzysztof ozog

Krzysztof Ożóg  urodził się w 1956 r. Wybitny historyk-mediewista pracownik i wychowanek Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 roku zdobył tytuł profesora doktora habilitowanego. Od roku 2006 kieruje Zakładem Historii Polski Średniowiecznej w Instytucie Historii UJ, a od 2012 roku zajmuje stanowisko dyrektora Archiwum UJ. Zainteresowania badawcze profesora Ożoga to środowiska intelektualne w Polsce i Europie średniowiecznej i ich związki ze światem władzy i polityki, dziejopisarstwo, monarchia Piastów, Andegawenów i Jagiellonów, a także historia Kościoła, dzieje średniowiecznego duchowieństwa oraz dzieje duchowości. Dodatkowo zajmuje się dziejami regionalnymi i edycją źródeł mediewistycznych.

Podczas    swoich wykładów z determinacją broni osiągnięć i dorobku epoki średniowiecza. Przez wiele lat był uczestnikiem prac badawczych nad krytyczną edycją Roczników Jana Długosza. Profesor jest członkiem Składu Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego. Od 1995 roku współredaguje prestiżowe czasopismo naukowe o charakterze międzynarodowym, „Questiones Medii Aevi Novae”, poświęcone średniowieczu. W jego dorobku naukowym znajduje się  300 publikacji, w tym książki. Są to między innymi: „Kultura umysłowa w Krakowie w XIV w.”, „Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego w latach 1306-1382”, „Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły” czy „The Role of Poland in the Intellectual Development of Europe In the Middle Ages”. Był współorganizatorem pierwszych trzech Kongresów Mediewistów Polskich, w Toruniu w 2002 roku, w Lublinie w 2005 roku oraz w Łodzi w 2008 roku, oraz kilku konferencji naukowych. Ponadto występował jako uczestnik w licznych ogólnopolskich jak i międzynarodowych konferencjach oraz sympozjach naukowych. Profesor Ożóg ma ogromny dar przekazywania wiedzy, przy tym jest osobą niezwykle ciepłą i serdeczną. W studenckich ankietach dotyczących zajęć dydaktycznych, zawsze otrzymuje świetne oceny. Dodatkowo jest laureatem nagrody „Pro Arte Docendi” w roku akademickim 2008/2009 przyznawaną za mistrzostwo w sztuce przekazywania wiedzy i laureatem 69. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka.

Teksty profesora Ożoga znalazły się w następujących albumach : „Korona i Krzyż. Czas Piastów i Jagiellonów”, „Chwała Grunwaldu”, „Krzyż polski. Przybytek Pański (t.1)”, „Wielka Księga Patriotów Polskich”, „Polskość jest przywilejem”, „966. Chrzest Polski”. Ostatnia pozycja została uznana przez „Magazyn Literacki Książki” Książka Roku2015, a prócz tego została nagrodzona Feniksem Specjalnym 2016.