„Maryja niech będzie jedyną racją twego życia i niech prowadzi cię do bezpiecznego portu wiecznego zbawienia. Niech będzie dla ciebie pięknym wzorem i natchnieniem do ćwiczenia się w cnocie”.

myśl O. Pio

Daj się poprowadzić Duchowi Św. przez osobę św. Ojca Pio! Zachęcam gorąco do uczestniczenia w spotkaniach Grupy Modlitwy Św. Ojca Pio. Wspólnie będziemy modlić się w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i każdego z nas.. Będziemy zgłębiać życie św. Ojca Pio i Jego nauczanie.

W niedzielę 5 marca 2017 roku gościliśmy w naszej parafii O. Romana Ruska - kapucyna, który przybliżył nam ducha modlitwy św. O. Pio.

W środę 27 września 2017 roku odbyło się spotkanie osób, które pragnęły przystąpić do Grup Modlitwy Św. Ojca Pio. Opiekunem Grupy w naszej parafii jest ks. Piotr Wróbel.

  • Grupy Modlitwy działają obecnie w 34 krajach świata, ogółem skupiają ok. pół miliona osób. Do największych z działających w Polsce należy grupa w Nowym Sączu, licząca prawie 3 tys. członków.
  • Grupy Modlitewne i Dom Ulgi w Cierpieniu: oto dwa znamienne dary, które pozostawił nam ojciec Pio. Zostały one założone, aby być w świecie jaśniejącymi pochodniami miłości – mówił po beatyfikacji włoskiego stygmatyka Jan Paweł II.

Jak powstały Grupy Modlitwy Ojca Pio?

•    Otóż Ojciec Święty Pius XII w czasie II wojny światowej zaapelował do katolików o modlitwę w intencji uratowania świata. Zakasłajmy rękawy. Jako pierwsi odpowiedzmy na apel Wikariusza Chrystusowego! – powiedział wówczas Ojciec Pio. Tak zrodziły się Grupy Modlitwy. Ich założyciel nakreślił następujący program duchowy: jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny. Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Kto stanie się członkiem tej GRUPY, zyska szczególną opiekę Świętego Ojca Pio. Na kilka dni przed śmiercią OJCIEC PIO powiedział swoim współbraciom:

"Należę całkowicie do wszystkich. Każdy może powiedzieć:
Ojciec Pio należy do mnie. Kocham moich synów
duchowych na równi z moją duszą. Odrodziłem ich dla
Jezusa w bólu i miłości. Mogę zapomnieć samego
siebie, ale nie moje dzieci duchowe.
Jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do Siebie,
to Mu powiem:Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi,
wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci"

  • Grupy nie wymagają zapisywania się, nie mają specjalnych programów pracy, jedynie metodę przystosowaną do duchowej specyfiki danego kraju. Ich celem jest opasanie całego świata łańcuchem modlitwy oraz odnowienie życia chrześcijańskiego. Jedynym zobowiązaniem członków jest gromadzenie się raz w miesiącu, na wspólnej modlitwie pod kierownictwem kapłana oraz zapraszanie do udziału w modlitwie przyjaciół i znajomych.

Możemy znaleźć wśród różnych świadectw również takie:

  • "Przy ojcu Pio czuło się pokój wewnętrzny, równowagę, głęboką radość. Przy nim doświadczało się smaku zdrowego życia kierującego się paragrafami naturalnego kodeksu życia. On doskonalił człowieka, przywracał w nim porządek i podstawowe zasady zakorzenione w naturze, ale zbyt często wyblakłe przez życie pełne win."
  • Ten zwyczajny człowiek, który miał świadomość faktu, że jest tylko człowiekiem, który zapytany; „kim jesteś” odpowiadał; „chcę być tylko bratem, który się modli”. Nazywany był Cyrenajczykiem.
  • Ci, którzy przybywali do San Giovanni Rotondo, by razem z nim modlić się w maleńkim kościółku Matki Bożej Łaskawej – jak mówił św. Jan Paweł II: widzieli w nim obraz – „ikonę Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego”
  • Zapatrzeni w Ojca Pio pielgrzymi byli postrzegani, jako paciorki różańca z różnych tajemnic: radosnych, bolesnych, chwalebnych. On te ziarenka brał w swoje dłonie, umieszczał na patenie i przedstawiał Bogu.
  • Stygmaty, które nosił na swoim ciele przypominały o jego bliskości z Jezusem, o jego bliskości z Bogiem. Jak wielkim wydawał się być Padre Pio z racji tej bliskości z Bogiem. Stawał się wielkim znakiem Boga dla milionów rzesz pielgrzymów.

Spotkania odbywają się w trzeci piątek miesiąca o g. 18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu + Msza święta + spotkanie w salce.

Zapraszamy!

Kto stanie się członkiem tej GRUPY, zyska szczególną opiekę Świętego Ojca Pio.

 


Dwumiesięcznik "Głos Ojca Pio"

Najnowszy numer dwumiesięcznika "Głos Ojca Pio": https://glosojcapio.pl/nowy-numer

 

Wywiad z Bogusławem Piechutą OFMCap

Wywiad znajduje się tutaj.

 

Statut Grup Modlitwy Ojca Pio

Statut znajduje się tutaj.