Drukuj
Kategoria: Grupy parafialne
Odsłony: 2340

„Maryja niech będzie jedyną racją twego życia i niech prowadzi cię do bezpiecznego portu wiecznego zbawienia. Niech będzie dla ciebie pięknym wzorem i natchnieniem do ćwiczenia się w cnocie”.

myśl O. Pio

Daj się poprowadzić Duchowi Św. przez osobę św. Ojca Pio! Zachęcam gorąco do uczestniczenia w spotkaniach Grupy Modlitwy Św. Ojca Pio. Wspólnie będziemy modlić się w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i każdego z nas.. Będziemy zgłębiać życie św. Ojca Pio i Jego nauczanie.

W niedzielę 5 marca 2017 roku gościliśmy w naszej parafii O. Romana Ruska - kapucyna, który przybliżył nam ducha modlitwy św. O. Pio.

W środę 27 września 2017 roku odbyło się spotkanie osób, które pragnęły przystąpić do Grup Modlitwy Św. Ojca Pio. Opiekunem Grupy w naszej parafii jest ks. Piotr Wróbel.

Jak powstały Grupy Modlitwy Ojca Pio?

•    Otóż Ojciec Święty Pius XII w czasie II wojny światowej zaapelował do katolików o modlitwę w intencji uratowania świata. Zakasłajmy rękawy. Jako pierwsi odpowiedzmy na apel Wikariusza Chrystusowego! – powiedział wówczas Ojciec Pio. Tak zrodziły się Grupy Modlitwy. Ich założyciel nakreślił następujący program duchowy: jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny. Raz na tydzień, a przynajmniej raz w miesiącu, gromadźcie się w kościele, odmawiajcie Różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy św., słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże i żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św., adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Kto stanie się członkiem tej GRUPY, zyska szczególną opiekę Świętego Ojca Pio. Na kilka dni przed śmiercią OJCIEC PIO powiedział swoim współbraciom:

"Należę całkowicie do wszystkich. Każdy może powiedzieć:
Ojciec Pio należy do mnie. Kocham moich synów
duchowych na równi z moją duszą. Odrodziłem ich dla
Jezusa w bólu i miłości. Mogę zapomnieć samego
siebie, ale nie moje dzieci duchowe.
Jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do Siebie,
to Mu powiem:Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi,
wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci"

Możemy znaleźć wśród różnych świadectw również takie:

Spotkania odbywają się w trzeci piątek miesiąca o g. 18.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu + Msza święta + spotkanie w salce.

Zapraszamy!

Kto stanie się członkiem tej GRUPY, zyska szczególną opiekę Świętego Ojca Pio.

 


Dwumiesięcznik "Głos Ojca Pio"

Najnowszy numer dwumiesięcznika "Głos Ojca Pio": https://glosojcapio.pl/nowy-numer

 

Wywiad z Bogusławem Piechutą OFMCap

Wywiad znajduje się tutaj.

 

Statut Grup Modlitwy Ojca Pio

Statut znajduje się tutaj.