Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. "Najważniejszą... rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich" - napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał 'breve' aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała: "Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (...) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra". Kilka lat później dodała: "Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata". Gdy kilkadziesiąt lat później powstały Papieskie Dzieła Misyjne, Żywy Różaniec w naturalny sposób stał się ich wiernym współpracownikiem.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

Obecnie Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii, także w naszej. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury ogólnokrajowe, czy światowe. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany w gronie diecezjalnych moderatorów Żywego Różańca, przygotowany do druku przez ks. dr Stanisława Szczepańca w 2015 r., wydany przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie w 2016 r.

Ceremoniał składa się z czterech części. W pierwszej znajdują się błogosławieństwa udzielane członkom wspólnoty i zelatorom, druga jest pomocą w przeżyciu comiesięcznych spotkań członków Żywego Różańca, związanych ze zmianą tajemnic różańcowych, w trzeciej części zamieszczone są teksty pomocnicze celebracji różnych wydarzeń we wspólnocie w ciągu roku liturgicznego, a czwarta zawiera modlitwy i rozważania, z których można skorzystać w obliczu śmierci bliskich.

 

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności,
modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych,
Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych,
powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca". 

Jan Paweł II


W dniu 21.09.2017 Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski mając na uwadze dobro duchowe osób wspólnie odmawiających różaniec, celem zapewnienia im wsparcia formacyjnego i organizacyjnego wprowadził dekretem statut Żywego Różańca na terenie Archidiecezji Krakowskiej. Ksiądz arcybiskup zaznacza, że ogłasza ten dekret „na zakończenie obchodów stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie, gdzie wezwała Ona wierzących do codziennego odmawiania różańca”. Wyraża również nadzieję, że wprowadzenie Statutu Stowarzyszenia Żywy Różaniec „przyczyni się do ożywienia tej ważnej i owocnej formy pobożności maryjnej”, w naszej archidiecezji.

Róże Różańcowe istnieją w naszej parafii od samego początku jej istnienia. Były zakładane z myślą o naszej parafii od 1988 roku, kiedy powstał ośrodek duszpasterski przy Parafii św. Maksymiliana. Początkowo istniały trzy Róże Kobiet, potem powstawały kolejne. Ostatecznie z parafii św. Maksymiliana przeszło do naszej parafii 10 Róż. Z roku na rok powstawały kolejne Róże. Dziś istnieje już 20 Róż.

Wspólnota przez wszystkie lata rozwijała się pod troskliwą opieką duszpasterską księży opiekunów. Pierwszym opiekunem Żywego Różańca w naszej parafii był Ks. Stanisław Palichleb. Od 1997 r. do 2010 r. opiekunem był Ks. Kazimierz Piętka. W latach 2010-2016 opiekę nad wspólnotą sprawował Ks. Robert Kumela. Od września 2016 r. do sierpnia 2018 r. prowadzącym był Ks. Andrzej Kubieniec.

Obecnie opiekunem Żywego Różańca jest ks. dr Ryszard Barański.

Każda „Róża” ma swojego patrona i przewodniczy jej Zelatorka bądź Zelator.

Zelatorkami i Zelatorami Róż Różańcowych są:

L.p. Nazwisko i imię zelatora Patron róży
Róża 1 Helena Zając Św. Maksymilian Maria Kolbe
Róża 2 Stanisława Wesołowska Św. Elżbieta
Róża 3 Barbara Biel Matka Boża Pocieszenia
Róża 4 Marianna Gbur Matka Boża Gromniczna
Róża 5 Bożena Pietras Św. Bernadeta
Róża 6 Anna Ziółkowska Św. Boża Rodzicielka
Róża 7 Beata Korcyl Matka Boża Nieustającej Pomocy
Róża 8 Anna Skowronek Duch Święty
Róża 9 Julianna Kaczor Św. Rita
Róża 10 Maria Pasionek Św. Antoni
Róża 11 Wanda Safader Matka Boża Miłosierdzia
Róża 12 Henryk Wojtala Św. Jan Paweł II
Róża 13 Zofia Wojtala Matka Boża Fatimska
Róża 14 Cecylia Żółty Matka Boża Niepokalanie Poczęta
Róża 15 Stanisław Ryfiak Św. Józef
Róża 16 Paweł Czerwiński Św. Stanisław
Róża 17 Stanisława Zaprzelska Matka Boża Wspomożycielka Wiernych
Róża 18 Mieczysława Korek Matka Boża z La Salet
Róża 19 Anna Lis Matka Boża Bolesna
Róża 20 niepełna - do czasu utworzenia Stanisław Ryfiak Św. Brat Albert
Róża 21 Hanna Topór Święta Rodzina
Róża 22 niepełna - do czasu utworzenia Stanisława Zaprzelska Matka Boża Królowa Polski

 

 

Parafialna Rodzina Różańcowa przy parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy zaprasza na spotkania w następujących terminach:

  • w pierwszą sobotę miesiąca na Mszę świętą wraz z konferencją o godz.7.30 i adorację Najświętszego Sakramentu;
  • w pierwszą niedzielę miesiąca na Mszę świętą o godz. 7:30 i zmianę tajemnic Różańca świętego po Mszy świętej;
  • w każdą pierwszą środę miesiąca zapraszamy wszystkich Zelatorów na spotkanie formacyjne i katechezę po Mszy świętej o godz.18.30.

Rok 2018 to rok szczególny. W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W naszej ojczyźnie w związku z tą rocznicą jest wiele różnych inicjatyw i uroczystości. My jako parafialna wspólnota Żywego Różańca też podjęliśmy inicjatywę aby w tym jubileuszowym roku złożyć Matce Bożej naszej Pani i Królowej szczególny dar wotum. Podjęliśmy inicjatywę utworzenia nowych róż różańcowych, jako votum Matce Bożej Królowej Polski. Zgłosiło się po kilka osób, ale wciąż jeszcze brakuje kilkunastu do pełnych dwudziestek.  Zwracamy się więc do parafian, którzy jeszcze nie należą do wspólnoty aby w tym szczególnym roku wyrazili chęć przystąpienia  do wspólnej modlitwy różańcowej.

Tworzymy 20 różę mężczyzn pod wezwaniem Św. Brata Alberta, gdzie brakuje jeszcze kilka osób oraz 22 różę kobiet pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, serdecznie zachęcamy do włączenia się w łańcuch różańcowy tworzących się Róż. Bardzo zapraszamy wszystkich, którym ta modlitwa jest bliska, a do tej pory nie są we wspólnocie, aby dołączyli do tych i kolejnych róż. Otoczmy wieńcem modlitwy różańcowych Róż naszą parafię, nasze rodziny, naszych bliskich. Otoczmy modlitwą nasze dzieci i wnuki, a także tych, którzy przeżywają kryzys wiary, aby Maryja przyprowadziła ich do Jezusa.

Żyjemy w trudnych czasach i tylko ufność i zawierzenie Bogu pomoże nam przetrwać wszelkie kryzysy, szczególnie kryzys wiary. W naszej ojczyźnie dziś tak wiele sporów i waśni. Ciągle brak jedności i miłości braterskiej. Otoczmy więc naszą parafię i ojczyznę wieńcem modlitwy różańcowej. Zawierzmy Polskę, ojczyznę naszą w tych trudnych dzisiejszych czasach Matce Bożej Królowej Polski. Bracie siostro prosimy podejmij to minimum trudu przystąpienia do wspólnoty i modlitwy różańcowej. Wierzymy, że wspólnie możemy wyprosić wiele łask dla naszej parafii, naszych rodzin i naszej ojczyzny. Prosimy nie zwlekaj z podjęciem decyzji, chcielibyśmy by Róże te były kompletne do 11 listopada.

Modlitwa różańcowa to ratunek dla Polski i świata.

Święty Jan Paweł pisał:

Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, powierzając jej wspólnemu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu, najtrudniejsze sprawy. W chwilach, gdy samo chrześcijaństwo było zagrożone, mocy tej właśnie modlitwy przypisywano ocalenie przed niebezpieczeństwem, a Matkę Bożą Różańcową czczono jako Tę, która wyjednywała wybawienie (List apostolski Rosarium Virginis Mariae)

Bracie siostro prosimy dołącz do nas, przyjdź, serdecznie zapraszamy i czekamy.

Ks. opiekun oraz zelatorzy pomogą, a także udzielą wszelkich potrzebnych informacji dotyczących Wspólnoty.

Zapisy do Wspólnoty w zakrystii, u księdza opiekuna lub u zelatorów.

Pytania dotyczące wspólnoty, oraz zgłoszenia do wspólnoty można także kierować na skrzynkę email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.