Duszpasterstwo Ludzi Pracy zrodziło się w trudnym czasie zmagań o wolność Polski. Księża wspierali strajkujących robotników, na terenie zakładów odprawiali Msze św. i spowiadali. Razem z przedstawicielami „Solidarności” przypominali, że najważniejszy jest człowiek, upominali się o godność pracowników i ich prawa. Za swą postawę wielu było represjonowanych. To dlatego ważnym zadaniem dzisiejszego Duszpasterstwa Ludzi Pracy jest także podtrzymywanie tradycji historyczno-patriotycznych.

duszp ludzi pracy01

Celem duszpasterstwa ludzi pracy jest wzmocnienie moralne i rozwój duchowy ludzi pracujących, pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym, a także wspieranie ludzi bezrobotnych. Pierwsze duszpasterstwa powstały w 1973 r. szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „Solidarności”. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy kapłani np. bł. ks. Jerzy Popiełuszko, który od 1979 r. pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających duszpasterstw kierował wikariusz parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę.

Udział we Mszy św. i w nabożeństwach był nierozdzielnie związany z praktycznym zaangażowaniem społecznym na rzecz wspólnoty i w pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. W sali zwanej Bunkrem Maksymiliana odbywały się liczne spotkania i dyskusje z przedstawicielami różnych środowisk opiniotwórczych, naukowych i politycznych, co stanowiło nieocenioną płaszczyznę wymiany poglądów i konsolidowało rozbite środowiska społeczne. Z wielkim pietyzmem obchodzono święta narodowe i rocznice patriotyczne. Ostatnim dużym wydarzeniem społecznym tamtego okresu była Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka , zorganizowana we wrześniu 1988 roku. Zasięg społeczny i religijny duszpasterstwa wychodził daleko poza Kraków. Przeciwko duszpasterstwom protestowały niejednokrotnie władze komunistyczne, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze.

Msze św. dla ludzi pracy i kochających naszą Ojczyznę będą odprawiane w każdy III poniedziałek miesiąca   o g. 18.30   w następujących datach:

  • 16 października 2017,
  • 20 listopada 2017,
  • 18 grudnia 2017,
  • 15 stycznia 2018 ,  
  • 19 lutego 2018,
  • 19 marca 2018,
  • 16 kwietnia 2018,
  • 21 maja 2018,
  • 18 czerwca 2018

Opiekunem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w naszej parafii jest ks. Ryszard Barański.

„Odzyskanej wolności nie rozwinie się ani nie obroni, jeśli na każdym odcinku życia społecznego, gospodarczego i politycznego
nie staną ludzie prawego sumienia zdolni oprzeć się nie tylko różnym zmiennym wpływom i naciskom zewnętrznym,
lecz także temu wszystkiemu, co osłabia albo wręcz niszczy wolność człowieka od wewnątrz”

(św.Jan Paweł II, Rzym, 14 lutego 1998).