Drukuj

Dlaczego Krąg Biblijny?

Na spotkaniach Kręgu Biblijnego gromadzą się osoby chcące poznawać i odkrywać tajemnice Pisma Świętego. Słowa, które Bóg kieruje do nas w swoim wyjątkowym zapisie intrygują i skłaniają do głębokich przemyśleń. Tajemnice Pisma Świętego zgłębiane były przez teologów różnych epok i narodowości, którzy dokonali wszelkich możliwych analiz i interpretacji. Wydawałoby się, że ujawniono już wszystko, że wielkie umysły tego świata zajrzały pod każdy werset i ważąc jego litery przedstawiły światu prawdę i zamysł samego Boga. Jednakże tak nie jest.

krag biblijny

Główny Redaktor tego dzieła - Duch Święty nadał Pismu Świętemu imienny i nieskończony charakter po to, aby każdy, kto je czyta mógł odnaleźć w nim tajemnicę własnego istnienia i nadzieją swojego powołania, aby każdy, kto je czyta mógł dostrzec obecność Boga nie tylko w historii Ewangelii, ale aby dostrzegł ślady Ewangelii w samym sobie, niezależnie od tego, w jakiej żyje szerokości geograficznej i z jakiej pochodzi epoki. Duch Święty dedykował tę wyjątkową Księgę każdemu człowiekowi z osobna, tym, co odeszli, ale i też tym, co dopiero przyjdą.

Dlaczego mamy czytać we wspólnocie?

Czytanie i rozważanie Pisma Świętego otwiera przed nami przestrzeń do kontaktu z Bogiem. Pozwala Bogu do nas mówić, a nas czyni wrażliwymi na Jego głos i uzdatnia do zadawania Bogu pytań i wreszcie pozwala po prostu pobyć w Jego obecności, w obecności Jego Słowa.

Czytanie rodzi poznanie, poznanie jest początkiem rozwoju, który prowadzi do zmiany. Zmiana buduje w nas dobre relacje, które z kolei wzmacniają wspólnotę. Jesteśmy na początku tego procesu. Chcielibyśmy, aby Słowo Boże nas zmieniało, aby było naszą inspiracją i przyczyną odkrywania samego siebie w prawdzie Bożego Oblicza, aby z Jego słuchania rodziła się nasza wiara.

„Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów Proroctwa…” (Ap 1,3)

W zeszłym roku rozpoczęliśmy przygodę ze Starym Testamentem. Zaczęliśmy od początku, od Genesis. Zrodziliśmy się w nowym świecie i zażywaliśmy pierwotnego szczęścia w Edenie. Niestety niezbyt długo to trwało, bo bolesny upadek pierwszych rodziców wprowadził nas do innej rzeczywistości. Byliśmy świadkami bratobójczego zabójstwa, później poniosły nas wody potopu, a gdy opadły to wraz pierwszym kapitanem (Noe) i jego rodziną zadomowiliśmy się na suchym lądzie. Później z własnej pychy wybudowaliśmy sięgającą nieba wieżę Babel… i pomieszały nam się języki. W tym roku studiujemy historię patriarchów. Poznaliśmy już Abrama, co został Abrahamem i zawarliśmy przymierze w Bogiem.Byliśmy świadkami upadku Sodomy i Gomory. Nie ominęło nas doświadczenie ciężkiej próby – zostaliśmy wezwani do ofiarowania ukochanego syna - Izaaka… Teraz prowadzi nas Jakub. Poznaliśmy już jego oszustwo w zdobyciu pierworodztwa i błogosławieństwa ojca. Zobaczyliśmy jak Jakub stoczy walkę z aniołem i doczekał się dwunastu synów. Przed nami jeszcze niesamowite przygody.

Jeżeli czujesz w sobie głód wiedzy, masz w sobie pasję poszukiwań, chcesz słuchać i mieć satysfakcję z rozumienia to dołącz do nas. Zapraszamy ! Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się w poniedziałki o g. 19.15 w salce parafialnej.

Opiekunem Wspólnoty Kręgu jest ks. Piotr Wróbel. Aby dobrze wykorzystać czas spędzony nad analizą Słowa Bożego wszyscy jesteśmy zaproszeni do udziału we Mszy Świętej bezpośrednio poprzedzającej nasze spotkanie.