Zaproszenie

Zwiążmy myśli, usta i dłonie nasze różańcem świętym, napełnijmy domostwa, miasta i wioski nasze szeptem modlitewnych Pozdrowień maryjnych, przekazując jedni drugim uporczywe wołanie: ,,Zdrowaś Maryjo” !.”
(kardynał Stefan Wyszyński)

 

Wspólnota Żywego Różańca działająca przy naszej parafii serdecznie zaprasza parafian w każdym wieku do wstąpienia w szeregi członków róż różańcowych.

We wszystkich objawieniach Matki Bożej. na całym świecie powtarza się  nieustannie prośba o modlitwę różańcową. A czy my dziś pamiętamy o tej prośbie Maryi?

 

Oto projekty witraży do naszej kaplicy:

Ukochani Archidiecezjanie!

W większości parafii niedziela poprzedzająca uroczystość Wszystkich Świętych jest obchodzona jako rocznica poświęcenia własnego kościoła. Nie znając dokładnie daty tego wydarzenia, pragniemy w ten sposób dziękować Panu Bogu za ten szczególny dzień w historii parafii, w którym jej świątynia została w sposób uroczysty poświęcona Jemu samemu – na Jego cześć i chwałę, a także dla dobra duchowego wszystkich aktualnie żyjących i przyszłych pokoleń parafian.

Dekret Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w związku z aktualną sytuacją epidemiczną znajduje się tutaj.

 

Szczęść Boże,

przekazujemy kilka informacji i materiałów z Kurii Metropolitarnej Archidiecezji Krakowskiej:

  1. 22 października Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą niezgodności z Konstytucją RP przesłanki eugenicznej do aborcji. Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski prosi, aby podczas październikowego różańca codziennie modlić się w intencji obrony życia. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka przekazuje tekst nowenny do św. Jana Pawła II do odprawienia w dniach:13-21 października w tej intencji oraz inne materiały (tutaj).
  2. Apelu policji w sprawie tzw. oszustw "na wnuczka" i "na policjanta" (LINK).

In Christo

Kancelaria Kurii

 

KONIEC

z limitem wiernych w kościele

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH,
A SZCZEGÓLNIE Z MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ.

Pamiętajmy o noszeniu maseczek. 

Komunia Święta należy do największych i najpiękniejszych przeżyć chrześcijanina. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, przychodzi do ludzkiego serca i jednoczy się z człowiekiem tak, że człowiek ma udział w jedności, jaka istnieje między Osobami Bożymi. W tej boskiej jedności uczestniczy już od chwili chrztu, ale w każdym akcie miłości, a szczególnie w tak wielkim i niezwykłym, jakim jest wzajemne oddanie i przyjęcie Chrystusa i człowieka, ten udział staje się coraz bardziej intensywny.

W tekście „Komunia duchowa – skarb do odkrycia” został krótko opisany jeden ze sposobów przeżywania Komunii duchowej. Można ją przeżyć inaczej, według potrzeby serca, chodzi bowiem o relację osobową, o przyjęcie Kogoś i oddanie się Komuś, a takie akty mogą być różną formę. Należy tylko zadbać, aby nie zejść z poziomu miłości na poziom formalnych czynności bez zaangażowania serca. Ostatecznie chodzi przecież o miłość.

Pozostając w domach przeżywamy pewien rodzaj rekolekcji. Ich częścią mogą być również „medytacje o Komunii Świętej”, o prawdziwym zjednoczeniu z Bogiem, które jest mi ofiarowane i które stale na nowo odkrywam. W takim kierunku idą poniższe przemyślenia. Są zaproszeniem do głębszej refleksji nad tym misterium. Można się dłużej zatrzymać przy każdym z tematów.

Trzeba zacząć od jasnego uświadomienia sobie zasadniczej prawdy.

  1. Tylko Jezus może nas zbawić, to znaczy uwolnić od każdego zła, w tym przede wszystkim od tego, którego skutki są wieczne, czyli grzechu. Tylko On może nas przeprowadzić przez „ciemną dolinę” śmierci i wprowadzić do krainy życia. Nikt, ani nic innego, nie może tego dokonać, a już na pewno nie my sami. Człowiek sam siebie nie może zbawić, nie może oczyścić się z grzechów, nie może uwolnić się od zła, nie może przywrócić się do życia. To Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Mówi to jasno św. Piotr: „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12).

 

W sytuacji, gdy duża liczba katolików nie może przystąpić do Komunii Świętej, konieczna jest głębsza refleksja nad znaczeniem i sposobem przeżywania Komunii duchowej. Na stronie internetowej e-KAI znajduje się artykuł ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego, profesora nauk teologicznych, specjalisty z zakresu teologii moralnej i etyki, zatytułowany „Komunia duchowa – praktyczne porady” (https://ekai.pl/eucharystia-komunia-duchowa-i-pragnienie-komunii-swietej-w-czasach-pandemii/). Znajdziemy w nim przypomnienie nauki Kościoła na ten temat, w tym również teksty św. Jana Pawła II i Benedykta XVI.

Pomocne będą zapewne również świadectwa osób, które od wielu lat praktykują Komunię duchową oraz podane poniżej refleksje na ten temat.

Kraków, dnia 28 marca 2020 r.

Nr 851/2020

 

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia: