Często zadawane pytania

Chrzest

Rodzice zgłaszają dziecko najpóźniej na 2 tygodnie przed chrztem dziecka. Rodzice i Chrzestni maja obowiązek uczestniczenia w specjalnym pouczeniu przed chrzcielnym. Należy doręczyć:

  • metrykę urodzenia dziecka z USC
  • metrykę ślubu kościelnego Rodziców (jeżeli ślub był zawarty w innej Parafii)
  • zaświadczenie Rodziców chrzestnych (jeżeli mieszkają w innej Parafii)

Rodzicami chrzestnymi mogą być tylko osoby bierzmowane, praktykujący katolicy, małżonkowie po ślubie kościelnym, uczniowie uczęszczający na katechizację.


 

Ślub

Do zawarcia małżeństwa wymagane jest ukończenie 18 roku życia  (zarówno przez mężczyznę jak i kobietę). Narzeczeni zgłaszają się w Parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na 3 miesiące przed ślubem.

Do spisania protokołu narzeczeni przychodzą oboje i przynoszą:

  • zaświadczenie z USC (3 egzemplarze) z miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
  • dowód osobisty (dowód tożsamości)
  • metrykę chrztu (aktualna – nie może przekraczać 6 miesięcy od daty wydania)
  • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania
  • ostatnie świadectwo z katechizacji.

W czasie przygotowania do s. małżeństwa (okres 3 miesięcy) narzeczeni uczestniczą w kursie przedmałżeńskim z którego dostarczą zaświadczenie łącznie z potwierdzeniem obecności w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.Sakrament namaszczenia chorych

W niebezpieczeństwie życia wzywamy kapłana, aby udzielił sakramentu chorych – w nagłych wypadkach o każdej porze. Przebywający w szpitalu powinni korzystać z posługi ks. Kapelana. Jeżeli wymaga się napisania ważnego testamentu w pełni świadomości, to tym bardziej świadomie przygotowuje się katolik, aby: „ zdać sprawę z włodarstwa swojego…” przyjmując sakrament chorych. Sakrament ten pozwala z wiarą i nadzieją oczekiwać na spotkanie z Miłosiernym Bogiem naszym Ojcem. 


 
Pogrzeb

Do kancelarii zgłaszamy pogrzeb po uzgodnieniu miejsca i terminu pogrzebu w Zakładzie pogrzebowym. 
Należy dostarczyć

  • akt zgonu z USC
  • zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych.