Numer 6 (174) - Wrzesień 2021

Aktualny numer zawiera między innymi:

  • fotogalerie z wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży,
  • sprawozdanie z pielgrzymki Wspólnoty Żywego Różańca do Warmii i Mazur,
  • nowy cykl „7 Darów Ducha Świętego”,

Inne stałe punkty, m.in. :

  • komentarz do niedzielnej Ewangelii,
  • Mistrzejowickie Smaki,
  • Misje.

Zapraszamy do lektury!

Dziękujemy za ofiary, dzięki nim jako jesteśmy w stanie sfinansować druk, nagrody dla dzieci, wesprzeć wyjazdy wakacyjne.