Drukuj
Kategoria: Modlitwa
Odsłony: 17570

Tajemnice różańca na cały tydzień

Poniedziałek tajemnice radosne
Wtorek tajemnice bolesne
Środa tajemnice chwalebne
Czwartek tajemnice światła
Piątek tajemnice bolesne
Sobota tajemnice radosne
Niedziela tajemnice chwalebne
jakodmawiac
Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Modlitwa Pańska
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo
ZDROWAŚ Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa Fatimska
O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twojego miłosierdzia.

(alternatywnie Pod Twą Obronę lub Witaj Królowo)

Pod Twoją Obronę
Pod Twoją Obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Witaj Królowo
Witaj Królowo, Matko litości, życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy wygnani synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Racz przeto, Orędowniczko nasza, zwrócić swe miłosierne oczy ku nam; a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego pokaż nam po tym wygnaniu. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen

I. Tajemnice Radosne
1. Któregoś Ty, o Panno, z Ducha świętego poczęła.2. Któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety niosła.
3. Któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła.
4. Któregoś Ty, o Panno, w świątyni ofiarowała.
5. Któregoś Ty, o Panno, w świątyni znalazła.

II. Tajemnice Światła
1. Który był ochrzczony w Jordanie.
2. Który objawił się na weselu w Kanie.
3. Który głosił Królestwo Boże.
4. Który przemienił się na Górze Tabor.
5. Który ustanowił Najświętszą Ofiarę.

III. Tajemnice Bolesne
1. Który za nas Krwią się pocił.
2. Który za nas był ubiczowany.
3. Który za nas był cierniem ukoronowany.
4. Który za nas ciężki Krzyż nosił.
5. Który za nas był ukrzyżowany.

IV. Tajemnice Chwalebne
1. Który powstał z martwych.
2. Który do nieba wstąpił.
3. Który nam Ducha Świętego zesłał.
4. Który Ciebie, o Panno, wziął do nieba.
5. Który Ciebie, o Panno, w niebie ukoronował.

V. Tajemnica Światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przymierze na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.

Koronka do Miłosierdzia Bożego
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na paciorkach OJCZE NASZ:
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Tobie Ciało i Krew,  Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na paciorkach ZDROWAŚ MARIO
Dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie trzy razy:
Świet Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.