UWAGA!

Od 24 czerwca do 26 sierpnia 2017

NIE BĘDZIE

w niedziele w kaplicy Mszy św. dla dzieci o godz. 1200.