można uzyskać go w oznaczonych dniach:

 • Za publiczne odmówienie hymnu Veni Creator 1 stycznia i w uroczystość Zesłania Ducha Świętego (odpust cząstkowy - za pobożne odmówienie tego hymnu w inne dni).
 • Za odmówienie w każdy piątek Wielkiego Postu po przyjęciu komunii świętej modlitwy Oto ja... przed obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego (odpust cząstkowy - za odmówienie tej modlitwy w inne dni roku w podobnych warunkach).
 • Za uroczyste odmówienie Przed tak wielkim Sakramentem... z wezwaniem i modlitwą w Wielki Czwartek i w uroczystość Bożego Ciała (w innych okolicznościach – odpust cząstkowy).
 • Za udział i ucałowanie krzyża świętego w czasie uroczystej adoracji w Wielki Piątek.
 • Za odnowienie w jakiejkolwiek używanej formule przyrzeczeń chrztu świętego:
  a) w czasie nabożeństwa w wigilię Wielkanocy,
  b) w rocznicę własnego chrztu (w inne dni – odpust cząstkowy).
 • Za publiczne odmówienie aktu zadośćuczynienia O Jezu Najsłodszy, któremu za miłość...w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (w inne dni – odpust cząstkowy).
 • Za ucałowanie przedmiotu kultu religijnego (krzyża, różańca, szkaplerza, medalika) poświęconych przez papieża lub biskupa (oprócz odpustów cząstkowych), można uzyskać odpust zupełny w uroczystość św. apostołów Piotra i Pawła. Dodatkowo należy odmówić wyznanie wiary.
 • Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi w uroczystość Chrystusa Króla (w inne dni odpust cząstkowy).
 • Za nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą (może być myślna) za zmarłych, w dniach od l do 8 listopada, można codziennie uzyskać odpust zupełny, tylko za zmarłych (za nawiedzenie cmentarza w inne dni –odpust cząstkowy (również za zmarłych)).
 • Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie Ojcze nasz i Wierzą w Boga w Dniu Zadusznym.Odpust ten można ofiarować tylko za zmarłych.
 • Za publiczne odmówienie hymnu Ciebie Boga wysławiamy... w ostatni dzień roku,jako podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski (jako podziękowanie w inne dni - odpust cząstkowy).
 • Za przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej albo za pobożny udział w obrzędach Pierwszej Komunii Świętej. Odpustu zupełnego może dostąpić kapłan odprawiający pierwszą Mszę świętą i wierni, którzy w niej uczestniczą.
 • Za udział z pobudek religijnych w uroczystym nabożeństwie eucharystycznym  na zakończenie Kongresu Eucharystycznego.
 • Za odprawienie rekolekcji przynajmniej przez trzy dni.
 • Za uważne wysłuchanie kilku nauk misyjnych i uroczystym zakończeniu misji.
 • Za przyjęcie z pobożnym usposobieniem błogosławieństwa papieskiego Urbi et Orbi (nawet przez radio lub telewizję).
 • Za udział w nabożeństwie podczas wizytacji biskupiej w parafii.
 • Za nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu święta patrona i 2 sierpnia (Matki Boskiej Anielskiej).
 • Za nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny.
 • Za nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu konsekracji przez biskupa.
 • Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w uroczystościach Założyciela zakonu.

Gdy nie ma kapłana, który mógłby udzielić umierającemu sakramentów świętych i odpustu zupełnego, udziela go Kościół w chwili śmierci, jeżeli ciężko chory jest “odpowiednio” dysponowany i o ile za życia modlił się. Aby uzyskać odpust, wskazane jest pokazanie umierającemu krzyż. Odpowiednią dyspozycją w godzinie śmierci jest stan łaski uświęcającej i wolność do przywiązywania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego.

Uwaga końcowa:
Kościół zachęca wiernych, aby ofiarowali uzyskane odpusty za zmarłych, co może zapewnić odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci.
Należy pamiętać jednak, że odpust zupełny, jak i cząstkowe można uzyskać tylko dla siebie lub dla zmarłych,
nie można ich natomiast ofiarować za osoby żyjące.

Odpust cząstkowy

 1. Jeśli wierny wykonując swoje obowiązki i znosząc trudy życia wznosi z pokorą i ufnością myśli do Boga, odnowi akty strzeliste, np. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
 2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary pośpieszy z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami.
 3. Gdy wierny, aby się umartwić, odmówi sobie czegoś dozwolonego ale przyjemnego dla siebie. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień.