W tym wyjątkowym, świątecznym czasie Wielkiej Nocy pragniemy życzyć Wam Kochani, aby Zmartwychwstały Chrystus obdarzał Was zdrowiem, radością i siłą do podejmowania codziennych wyzwań i świadczenia o Bogu, który jest miłością. Światło wielkanocnego poranka niech oświetla Wasze rodziny, domy i miejsca pracy, aby stawały się dla wszystkich bramami miłosierdzia. Szczęść Boże.

Swoje życzenia przekazuje nam także metropolita krakowski

   Z przesłaniem o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym poszli Apo­stołowie - mocą Ducha Świętego - na cały świat. O Życiu, które zostało im obja­wione, wszędzie dawali świadectwo, także swoją męczeńską śmiercią. W ten sposób zaczęły się widzialne dzieje Kościoła, które trwają po dzień dzisiejszy - i trwać będą aż po skończenie świata. Życzę Wam wszystkim, Drodzy Archidiecezjanie, aby rozważanie tych prawd podczas Świąt Wielkanocnych budziło w Was radość i pokój, a równocześnie ogromną wdzięczność wobec Boga, że w swoim Synu Jezusie Chrystusie dał nam tak wielkiego Zbawiciela i Odkupiciela.

                                                                              Arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski

Jesteśmy zbudowani postawą osób, które przez minione dni, tj. Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę trwały na wspólnej modlitwie w kościele, czerpiąc z obfitości Bożej łaski. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do godnego świętowania tych dni. Dziękujemy siostrom zakonnym i ich pomocnikom za przygotowanie Ciemnicy, Grobu Pańskiego i świątecznej dekoracji w kościele. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Bożego. Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem panów organistów oraz scholi młodzieżowej za ubogacenie pięknym śpiewem naszej wspólnej modlitwy.

Dziękujemy Paniom i Panom ze Straży Honorowej NSPJ i z Róż Różańcowych oraz młodzieży za ich posługę podczas tych świętych dni. Z wdzięcznością myślimy o służbie liturgicznej: lektorach i ministrantach, którzy pod kierunkiem ks. Bartosza i ks. Marcina przygotowali piękną liturgię oraz czuwali na adoracji.