ZAPRASZAMY OSOBY POTRZEBUJĄCE PORADY PRAWNEJ

Uprzejmie informujemy, że po wakacyjnej przerwie wznawiamy w naszej parafii dyżury, na których można będzie uzyskać nieodpłatnie pomoc prawną. Dyżury będą pełnione w każdą drugą oraz czwartą roboczą środę miesiąca w godzinach od 17:00 do 18:00 w salce przy bibliotece parafialnej.

Tworzy go 8 osób, które bezinteresownie i z wielkim poświęceniem niosą pomoc potrzebującym w naszej wspólnocie. Dyżurują one w świetlicy parafialnej w każdy piątek od 16.00 do 17.30 niosąc pomoc potrzebującym.

Zapraszamy chętnych do współpracy w tym dziele.