Tworzy go 8 osób, które bezinteresownie i z wielkim poświęceniem niosą pomoc potrzebującym w naszej wspólnocie. Dyżurują one w świetlicy parafialnej w każdy piątek od 16.00 do 17.30 niosąc pomoc potrzebującym.

Zapraszamy chętnych do współpracy w tym dziele.

Pomoc, jaką parafia, w tym także Zespół Charytatywny, niesie ubogim polega przede wszystkim na:

 • systematycznej, comiesięcznej pomocy, głównie żywnościowej dla 25-50 rodzin (w zależności od ich potrzeb)
 • comiesięcznym fundowaniu obiadów w szkole dla 21 dzieci z ubogich rodzin
 • wykupywaniu recept kwalifikującym się do tego najbardziej potrzebującym osobom
 • Rozdawaniu do 150 paczek głównie żywnościowych 5 razy do roku (Boże Narodz., Wielkanoc, Tydzień Miłosierdzia,
  oraz dla rodzin wielodzietnych na początek, w połowie i na koniec roku szkolnego)
 • Organizowaniu dwa razy do roku Dnia Chorych związanego z Mszą św., oraz poczęstunkiem i paczkami dla każdego chorego.
 • doraźnej pomocy świadczonej w domach osobom samotnym i chorym
 • prowadzeniu świetlicy, w której pod opieką siostry przełożonej z pomocy w nauce, z zabawy i z posiłku korzysta do 20 dzieci,
 • cztery razy w tygodniu. Fundusze, na charytatywną działalność parafii, są owocem dobrego serca osób składających ofiarę w kościele, czyli:
  - pochodzą z ofiar składanych na tacę
  - ze skarbony z napisem ofiara na ubogich, przy wyjściu z kościoła
  - z ofiar pozyskane przy okazji organizowanych przez zespół charytatywny kiermaszów bożonarodzeniowych czy wielkanocnych
  związanych z rozprowadzaniem świec lub baranków Caritas, ozdób świątecznych, kadzidła na Trzech Króli,
  - świec na MB gromniczną, palm wielkanocnych oraz innych dewocjonaliów.
 • wreszcie dary żywnościowe składane przy okazji akcji kilo w tygodniu miłosierdzia.

Od tego roku chcemy zorganizować dla ubogich na szeroką skalę pomoc żywnościową z Unii Europejskiej za pośrednictwem Caritasu. Jest to comiesięczna darowizna świeżej, produkowanej na bieżąco, żywności wartości kilkuset złotych dla jednej rodziny w zależności od jej wielkości. Pomoc ta ma sprawić, ze zaoszczędzone na żywności środki rodzina może przeznaczyć na inne ważne dla siebie cele. Warunkiem stawianym przez biurokrację unijną jest konieczność dostarczenia z MOPS-u zaświadczenia o przysługiwaniu takiej pomocy. Zaproponowaliśmy dotychczas 50 stale przez nas wspieranym rodzinom udział w tym programie.

W przeciągu miesiąca otrzymaliśmy zaledwie trzy zaświadczenia. Jeszcze raz tą droga bardzo prosimy wszystkich, którzy potrzebują takiej pomocy, aby zechcieli do połowy grudnia dostarczyć nam takie zaświadczenia, abyśmy mogli przyjść im z tego rodzaju wsparciem. Uruchamiamy także razem z Caritasem program „skrzydła” udzielający stypendia szkolne dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin

Przygotowując się do świątecznej pomocy ubogim Zespół Charytatywny począwszy od trzeciej niedzieli adwentu organizuje kiermasz świąteczny, podczas którego będzie można nabyć świecę Caritas, oraz świąteczne ozdoby i przy tej okazji złożyć ofiarę na pomoc ubogim w naszej parafii. Poza tym podobnie jak przy akcji kilo, począwszy od 3 niedzieli adwentu, będzie można przynieść do kościoła i złożyć przed ołtarzem Jezusa Miłosiernego dary żywnościowe dla ubogich, dzieląc się częścią tego, co przygotowujemy dla siebie na święta. Będzie to praktyczna realizacja pięknego polskiego zwyczaju - zostawiania wolnego miejsca przy stole wigilijnym dla osoby ubogiej, potrzebującej, którą chcemy obdarować częścią naszych wigilijnych potraw.