Przygotowanie dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii św. odbywa się w naszej parafii w ramach katechezy szkolnej. Katechezę dopełniają nabożeństwa liturgiczne związane z przekazaniem dzieciom podstawowych znaków pobożności chrześcijańskiej tj.:

  • różańca,
  • medalika Najświętszej Maryi Panny,
  • świecy oraz
  • książeczki do modlitwy.

Terminy tych nabożeństw oraz spotkań z rodzicami są każdorazowo przekazywane dzieciom
na katechezie oraz zawarte są w ogłoszeniach parafialnych.

Pierwsza Komunia św. w naszej parafii odbywa się:

  • w II  niedzielę maja o godz.10.30 dla Szkoły Podstawowej nr 89,
  • w III niedzielę maja o godz.10.30 dla Szkoły Podstawowej nr 144.

Rocznica Pierwszej Komunii św. odbywa się IV niedzielę majao godz.10.30.