ROK III (3 Gimnazjalna oraz I Ponad Gimnazjalna)

PLAN PRZYGOTOWANIA DO UROCZYSTOŚCI BIERZMOWANIA

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań przed przyjęciem sakramentu Bierzmowania w 2018r.

 

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest zatem konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej".