Drukuj
Kategoria: Chrzest
Odsłony: 9502

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Sakrament ten nazywany jest chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15).

Sakrament chrztu udzielany jest w naszym kościele
w II oraz IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 13.30*

UWAGA! W lipcu i sierpniu chrzty są udzielane
w II niedzięlę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00.

Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.

Wymagane dokumenty:

Jeżeli są parafianami, którzy się jeszcze uczą, powinni w kancelarii przedstawić indeks z katechizacji, lub aktualna opinie katechety o dawaniu prawdziwie chrześcijańskiego świadectwa w środowisku szkolnym.

Rodziców i chrzestnych obowiązuje konferencja przygotowawcza oraz spowiedź.

Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego:

Wszelkie inne informacje i wiadomości można uzyskać w kancelarii parafialnej.