zalozyciel

Od początku w naszej parafii pracowały siostry służebniczki starowiejskie. Zgromadzenie zostało założone przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego 3 maja 1850 roku.

Celem Zgromadzenia jest służenie bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy, duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym.

Służba Służba

Służba Służba

Wzorem służebnej miłości jest dla nas najpokorniejsza Służebnica Pańska Dziewica Maryja. Pragniemy kształtować w sobie Jej postawy, wzywać pośrednictwa oraz szerzyć Jej kult.

Maryja

Działalność Zgromadzenia zogniskowana jest wokół następujących kierunków:

  • Praca pedagogiczna z dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza z ubogich środowisk, tak w Polsce jak i państwach misyjnych, realizowana przez katechizację
  • Prowadzenie: przedszkoli zwanych „ochronkami” (75 placówek w Kraju), domów dziecka, specjalnych ośrodków wychowawczych.
  • Pomoc pielęgniarska chorym – w szpitalach, domach opieki czy domach prywatnych,  itd.
  • Parafialna praca charytatywna – siostry otaczają szczególną opieką ludzi najbiedniejszych, potrzebujących pomocy zarówno materialnej jak i duchowej.
  • Działalność pomocnicza przy kościołach jako zakrystianki, kościelne, organistki i prowadzenie kancelarii parafialnych.

Na świecie jest około 1450 sióstr służebniczek starowiejskich w tym około 1280 Polek. Około 150 polskich służebniczek pracuje na misjach.

Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Starej Wsi koło Brzozowa, dlatego popularnie siostry nazywane są służebniczkami starowiejskimi.

Dom generalny

Wszystkich zainteresowanych Założycielem, duchowością i działalnością Zgromadzenia tak w Ojczyźnie jak i na misjach odsyłam do strony internetowej: www.sluzebniczkinmp.pl

Posługa sióstr w naszej parafii jest skoncentrowana na katechizacji, pracy apostolskiej związanej z dziećmi i w zakrystii (przygotowywanie bielizny i paramentów liturgicznych oraz utrzymywanie ich w czystości, zdobienie ołtarza i przygotowywanie dekoracji na różne uroczystości kościelne).

Obecnie w parafii pracują siostry:

s. Anna Krzysztof - przełożona i katechetka w Przedszkolu 144 oraz SP 144
s. Jolanta Kargól - zakrystianka
s. Joela Szymczak - emerytka

Kontakt: tel. 12 649 64 55,   12 647 05 63 w.24